وبلاگ شهید مهدی بازرگان

گاهی رنج و زحمت زنده نگه داشتن خون شهید، از خود شهادت، کمتر نیست

وبلاگ شهید مهدی بازرگان

گاهی رنج و زحمت زنده نگه داشتن خون شهید، از خود شهادت، کمتر نیست

وبلاگ شهید مهدی بازرگان

بسم الله الرحمن الرحیم
ثبت خاطراتی که از شهید دارید !!!
با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری امام خامنه ای مدظله العالی مبنی بر "زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست " تصمیم گرفته شد ، گامی برداریم و اثری درخصوص شهید مهدی بازرگان در این وبلاگ ایجاد نمائیم !

راهنمای نوشتن خاطرات شهدا ( شماره 3 ) !!!

جمعه, ۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۵۱ ب.ظ


پرسشنامه شماره یک

« ویژه والدین شهید»

مشخصات والدین شهید:

تذکر: پرسشنامه شماره یک (ویژه والدین شهید) به ترتیب ترجیحاً توسط پدر و مادر شهید ، مادر شهید و در نهایت پدر شهید تکمیل گردد.

1- کدامیک از والدین شهید به سؤالات پاسخ می دهد؟ پدر و مادر شهید تواماً       مادر شهید      پدر شهید

2- نام و نام خانوادگی پدر                                    مدرک تحصیلی (طبق الگوی سؤال شماره 8 از مشخصات شهید)

(شغل به طور دقیق)

3-نام و نام خانوادگی مادر:                                 مدرک تحصیلی (طبق الگوی سؤال شماره 8 از مشخصات شهید)

(شغل به طور دقیق)

نشانی والدین:

استان......................................شهرستان..............................خیابان................................کوچه.....................................................

پلاک...................تلفن........................روستا(نام).................................

 

الف: دوره پیش از تولد و تولد شهید:

1- چه خاطرات خاصی از دوره پیش از تولد شهید دارید؟

 

2- وضعیت اقتصادی خانواده شما در آن زمان چگونه بود؟

 

3- مستأجر بودید یا منزل شخصی داشتید؟

 

4- چه خاطره ای درباره تولد شهید دارید؟

 

ب: دوره خردسالی(تولد تا شش سالگی)

1- آیا او را به مهد کودک یا مکتبخانه فرستادید؟ اگر بله ، چه خاطرات خاصی از آن دوره دارید؟ معلمانش درباره او چه می گفتند؟

 

 

2- شهید در آن دوره غیر از شما (والدین) با چه افراد دیگری (دایی ، عمو ، پدربزرگ و...) تماس نزدیک داشت؟چرا؟ آیا این تماس در دوره های بعد نیز ادامه داشت؟ تا چه سنی؟

 

 

3- معمولاً اوقات فراغت خود را چگونه میگذراند؟ (بازی ، کمک به والدین و...)

 

 

4- آیا بیشتر وقتها در خانه بود و یا بیرون از خانه؟ کجا؟

 

 

5- چه نوع بازیهایی بیشتر علاقه داشت؟

6- به چه کسی بیش از دیگران علاقه داشت (مادر ، پدر ، خواهر ، برادر ، عمو و...)؟ چرا؟

 

 

7- در مقایسه با دیگر کودکان شما ، کودک آرام و ساکتی بود یا پر جنب و جوش و فعال؟

 

 

8- در آن دوران دوستان و همبازیهایش چه کسانی بودند؟ حالا چیکار می کنند و کجا هستند؟

 

 

9- چه خاطرات دیگری از آن به یاد دارید؟

 

 

ج: دوره کودکی (شش تا یازده سالگی دوره ابتدایی)

1- آیا در همان خانه قبلی زندگی می کردید؟ وضعیت اقتصادی شما چگونه بود؟

 

 

2- مختصری درباره نحوه ورودش به مدرسه ابتدایی توضیح دهید( علاقه به مدرسه ، امتناع از رفتن به مدرسه و...)؟

 

 

3- در چه مدرسه یا مدارسی تحصیل کرد؟ نام مددرسه...................................شهرستان.....................................................

روستا.................................................سال شروع....................................................سال اتمام.....................................................

 

4- مختصری راجع به نحوه انجام تکالیف درسی اش برای ما صحبت کنید؟ چه خاطره ای در این خصوص بیاد دارید؟

 

 

5- چنانچه در دوره ابتدایی ترک تحصیل نموده یا محل تحصیل خود را تغییر داده است؟ علت را ذکر کنید؟

 

 

6- در آن سنین روابطش با کودکان دیگر ، دوستان و همبازیهایش چگونه بود؟

 

 

7- آیا در آن سنین در خانه یا بیرون از خانه کار هم می کرد؟ چه کاری؟

 

 

8- معمولاً اوقات فراغت خود را چگونه می گذراند؟ (تماشای تلویزیون ، بازی، خواندن کتاب داستان و...)

 

 

9- بیشتر به چه افرادی علاقه و دلبستگی داشت؟ چرا؟

10- آیا رفتارش با رفتار دیگر کودکان شما تفاوتی داشت؟

 

 

11- در آن دوران دوستان و همبازیهایش چه کسانی بودند ، حالا کجا هستند و چه کار می کنند؟

 

 

12- چه خاطرات دیگری درباره آن دوران دارید؟

 

 

د: دوران نوجوانی (یازده تا هیجده سالگی- دوران راهنمایی و دبیرستان):

1- آیا در همان خانه و محل قبلی زندگی می کردید؟ وضع اقتصادی شما چگونه بود؟

 

2- در این سنین شهید به چه کاری مشغول بود؟

 

3- در چه مدرسه (راهنمایی) یا دبیرستان تحصیل کرد؟

الف: نام مدرسه راهنمایی:

شهرستان..............................روستا...................................سال شروع..................................سال اتمام.....................................

ب: نام دبیرستان:

شهرستان..............................روستا...................................سال شروع..................................سال اتمام.....................................

4- وضع درسی او چگونه بود؟

5- چنانچه در دوران راهنمایی و یا دبیرستان ترک تحصیل نموده و یا محل تحصیل خود را تغییر داده است ، علت را بیان نمایید؟

 

6- آیا شهید در آن زمان کار هم می کرد؟ چه کاری؟

 

7- از چه زمانی احساس کردید که رفتار و شخصیت او در حال تغییر و تحول است؟ چه رفتارهایی موجب ایجاد چنین نگرشی در شما گردید؟

 

8- در آن دوران ، اوقات فراغت خود را بیشتر به چه کاری می گذراند؟ (ورزش ، مسجد ، سینما و...)

 

 

9- ( اگر مطالعه می کرد) بیشتر چه نوع کتابهایی را مطالعه می کرد؟ مذهبی ، علمی ، هنری و ....؟

 

 

10- روابطش با شما (والدین) و خواهر و برادرانش چگونه بود؟ چه خاطره ای در این خصوص بیاد دارید؟

 

 

11- روابطش با خویشاوندان ، همسایگان چگونه بود؟ آنها نظرشان نسبت به شهید چه بود؟ خاطره ای در این خصوص بیاد دارید؟

 

 

12- کلاً نوجوان ساکت و آرامی بود یا فعال ، اجتماعی و معاشرتی؟

 

 

13- بیشتر وقتها در منزل بود یا بیرون از منزل؟ کجا؟ چه کار می کرد؟

 

 

14- به چه کسانی علاقه داشت؟ چرا؟

 

 

15- از چه کسانی بدش می آمد؟ چرا؟

 

 

16- در چه مواردی حساس بود و عصبانی می شد؟ وقتی عصبانی می شد چه کار می کرد؟

 

 

17- در چه کارهایی به شما کمک می کرد؟

 

 

18- با چه کسی یا کسانی دوست صمیمی بود؟ آنها چه مشترکاتی با شهید داشتند؟ (همکلاسی ، هم محلی ، هم باشگاهی و....)

19- آنها الان کجا هستند و چیکار می کنند؟

 

 

20- چه خاطرات دیگری از آن دوران دارید؟

 

 

ر: دوره جوانی (هیجده سالگی تا ازدواج دیپلم به بعد) :

1- در این دوران شهید به چه کاری مشغول بود؟ چه شغلی داشت؟ چه فعالیتهای اجتماعی می کرد؟

 

 

2- خدمت سربازی خود را چگونه گذراند؟

 

 

3- در چه دانشکده یا دانشگاهی تحصیل می کرد؟

نام محل تحصیل..........................شهرستان..........................سال شروع...............................سال خاتمه..................................

 

4- چنانچه در این دوره ترک تحصیل نموده و یا محل تحصیل خود را تغییر داده است علت را بیان نمایید؟

 

 

5-  در آن دوران با چه افرادی دوست صمیمی بود؟ آنها چه مشترکاتی با شهید داشتند؟ (هم دانشکده ای ، هم محلی ، همکار و....)

 

 

6- این افراد الان کجا هستند و چیکار می کنند؟

 

 

7- در آن دوران اوقات فراغت خود را چگونه می گذراند؟( مطالعه ، ورزش و...)

 

 

8- هنگام گرفتاری و مشکلات چه کار می کرد؟

 

 

9- چه آرزوها و خواسته هایی داشت؟ بزرگترین آرزویش چه بود؟

 

 

10- دوست داشت در آینده چیکار کند؟

 

 

11- چه خاطرات دیگری از آن دوران دارید؟

ز: دوره ازدواج و تشکیل خانواده:

1-  شهید چگونه به فکر ازدواج افتاد؟

 

2- پیش از ازدواج بیشتر با چه کسی در این باره صحبت می کرد ؟ چرا؟

 

3- نحوه همسریابی و همسرگزینی شهید چگونه بود؟

 

4- مراسم عقد و ازدواج چگونه برگزار شد؟ مهریه عروس چه بود؟

 

5- پس از ازدواج در کجا زندگی می کرد؟

 

6- رابطه اش با همسرش چگونه بود؟ چه خاطراتی در این خصوص بیاد دارید؟

 

7- پس از ازدواج چه تغییر و تحولی در رفتار و شخصیت او حاصل شد؟

 

8- در این دوره اوقات فراغت خود را چگونه می گذراند؟

 

9- رابطه اش با شما (والدین) و پدر و مادر همسرش چگونه بود؟ چه صحبتهایی از ایشان بیاد دارید؟

 

10- مخارج خانواده خود را چگونه تأمین می کرد؟

11- آیا علاقه داشت زودتر صاحب فرزند شود؟ چرا؟ چه خاطره ای در این خصوص بیاد دارید؟

 

12- با فرزندان خود چگونه رفتار می کرد؟ چه خاطره ای در این خصوص بیاد دارید؟

 

13- چه خاطرات دیگری از آن دوران دارید؟

 

ه: دفاع مقدس:

1- نظر شهید درباره جنگ چه بود؟

 

2- چه شد که به فکر رفتن به جبهه افتاد؟

 

3- در زمان جنگ چه فعالیتهایی می کرد (جبهه و پشت جبهه)؟

پرسشنامه شماره 2

« ویژه همسر شهید»

مشخصات:

نام و نام خانوادگی همسر شهید:

شغل فعلی همسر شهید:

آیا هنگام ازدواج با شهید ، شاغل بوده‏اند؟(نام شغل)

مدرک تحصیلی همسر به هنگام ازدواج با شهید (طبق الگوی سؤال شماره 8 از مشخصات شهید):

 

مدرک تحصیلی شهید به هنگام ازدواج (طیق الگوی سؤال شماره 8 از مشخصات شهید):

 

سن همسر به هنگام ازدواج:

سن شهید به هنگام ازدواج:

مدت زندگی مشترک:

آدرس محل سکونت همسر شهید:

استان.....................شهرستان.....................خیابان....................کوچه.....................پلاک................روستا(نام)...........

 


1- لطفاً از نحوه آشناییتان با شهید توضیح دهید؟

 

2- نحوه خواستگاری چگونه بود؟

3- چه ارزشهایی در ایشان دیدید که پاسخ مثبت دادید؟

 

4- زندگی مشترکتان چگونه شروع شد؟ آیا مشکل خاصی داشتید؟

 

5- وضع مالی و اقتصادیتان چگونه بود؟

 

6- مستأجر بودید یا منزل شخصی و یا سازمانی داشتید؟

 

7- شهید چه ویژگیهای اخلاقی و رفتاری داشت؟

 

8- آیا در طول زندگی مشترکتان شاهد تغییر و تحولی در رفتار و شخصیت او نبودید؟

 

9- بیشتر اوقات فراغت و بیکاری خود را چگونه می گذراند؟

 

10- آیا در کار خانه به شما کمک می کرد؟ در چه کارهایی؟

 

11- به چه چیزها و چه افرادی خیلی علاقه داشت؟

 

12- حالات معنوی شهید در منزل چگونه بود؟

 

13- در چه مواردی حساس بود و عصبانی می شد؟

 

14- وقتی عصبانی می شد چه می گفت و چه می کرد؟

 

15- در برابر مشکلات و گرفتاریهای خودتان و دیگران چه کار می کرد؟

 

16- روابطش با دیگر فامیل ، دوستان ، آشنایان و همسایگان چگونه بود؟

 

17- دیگران چه نظری درباره او داشتند و درباره اش چه می گفتند؟

 

18- روابطش با پدر و مادرش و پدر و مادر شما چگونه بود؟

 

19- چه صحبت و یا توصیه هایی به شما می کرد؟

 

20- چه آرزوها و خواسته هایی داشت؟ بزرگترین آرزوهایش چه بود؟

 

21- با فرزند یا فرزندهایتان چگونه برخورد می کرد؟

 

22- فعالیتهای مذهبی و عبادی اش چگونه بود؟

 

23- فعالیتها و مواضع و نظرات سیاسی اش چگونه بود؟

 

24- اگر به جبهه می رفت ، چرا و با چه انگیزه ای می رفت؟

 

25- وقتی از جبهه برمی گشت چه می گفت؟

 

26- نحوه شهادت او چگونه بود؟ پیش از شهادتش چه گفت و چه کرد؟ شهادتش چه اثری بر شما گذاشت؟

 

27- دیگران درباره او چه می گفتند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرسشنامه شماره 3

« ویژه فرزندان شهید»

توجه: این پرسشنامه برای فرزندانی تکمیل شود که در زمان شهادت پدر حداقل 6 سال تمام داشته اند.

مشخصات فرزند شهید:

1- نام و نام خانوادگی:                                  2- تاریخ تولد:                     3- جنس: مذکر        مونث

4- مدارک تحصیلی (طبق الگوی سؤال شماره 8 از مشخصات شهید):

5- دیگر مشخصات:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                             

1- چند سال داشتید که پدرتان به شهادت رسید؟

 

2- چه خاطراتی از زمان شهادت پدرتان بیاد دارید؟ ( اطلاع از شهادت ، مراسم تشییع و...)

 

3- آخرین دیدار و خاطره ای که در این خصوص بیاد دارید؟

 

4- در آن زمان (قبل از شهادت) وضعیت اقتصادی شما چگونه بود؟

 

5- مخارج خانواده تان را چگونه تأمین می گردید؟

 

6- چه شد که پدرتان بفکر رفتن به جبهه افتاد؟

 

7- موقعی که می خواست به جبهه برود چه توصیه هایی به شما، خواهران ، برادران و مادرتان می کرد؟

 

8- وقتی از جبهه برمی گشت چه می گفت؟ آیا از خاطرات جبهه برای شما صحبت می کرد؟ چه خاطره ای بیاد دارید؟

 

9- خاطراتی که از دوستان و همرزمانش شنیده اید ، بیان کنید؟

 

10- آیا احساس می کردید که رفتار و اخلاق پدرت با پدران دیگر تفاوت دارد؟

 

11- مختصری راجع به نحوه رفتار و برخوردش با شما و دیگر خواهران و برادرانت برای ما صحبت کنید؟

 

12- رابطه اش با مادر و پدرش و پدر و مادر مادر شما(پدربزرگ و مادربزرگ فرزند شهید)چگونه بود؟ چه خاطره‏ای در این خصوص بیاد دارید؟

 

13- رابطه اش با اقوام و خویشاوندان چگونه بود؟ چه خاطره ای در این خصوص بیاد دارید؟

 

14-مختصری راجع به نحوه رفتار و برخوردش با مادرتان برای ما صحبت کنید؟

 

15- با کدامیک از شما (فرزندان شهید) ارتباط بیشتری داشت؟ چرا؟

16- آیا از شما می خواست که در انجام کار خانه به او یا مادرتان کمک کنید؟

 

17- نسبت به امور تحصیلی و درسی شما چگونه برخورد می کرد؟ چه خاطره ای در این خصوص بیاد دارید؟

 

18- آیا می‏توانستید براساس میل و تصمیم خودتان دوستانی انتخاب کنید؟ در این خصوص چه توصیه‏هایی می‏کرد؟

 

19- آیا در خصوص تصمیم گیری در امور خانه و خانواده با شما ، خواهران ، برادران و مادرت مشورت می کرد؟

 

20- اگر کار اشتباهی مرتکب می شدید چه برخوردی با شما می کرد؟ چه رفتارهایی از نظر او اشتباه محسوب می‏شد؟

 

21- هنگام گرفتاری و مشکلات چیکار می کرد؟

 

22- به چه چیزها و افرادی علاقه داشت؟

 

23- از چه چیزها و افرادی بدش می آمد؟

 

24- بهترین و شیرین ترین خاطره ای که از بودن با پدرتان را بیش از خصوصیات دیگرش دوست داشتید؟

 

25- بطور کلی کدامیک از خصوصیات شخصیتی پدرتان را بیش از خصوصیات دیگرش دوست داشتید؟ فقط یک خصوصیت ذکر شود؟

 

26- چه خاطرات دیگری از پدرتان بیاد دارید؟

 

27- در پایان هر صحبت دیگری دارید ، بفرمایید؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرسشنامه شماره 4

« ویژه خواهر و برادر شهید»

توجه: این پرسشنامه برای 1 الی 2 تن از برادران و خواهران که بیشترین اطلاعات را در مورد شهید دارند تکمیل گردد.

مشخصات برادر یا خواهر شهید:

1- نام و نام خانوادگی:                                  2- تاریخ تولد:                     3- جنس: مذکر        مونث

4- مدارک تحصیلی (طبق الگوی سؤال شماره 8 از مشخصات شهید):

5- دیگر مشخصات شهید:

..........................................................................................................................................................................................................

6- آدرس محل سکونت:

استان.....................شهرستان.....................خیابان....................کوچه.....................پلاک................روستا(نام)..........................

 


1- مختصری راجع به خصوصیات شخصیتی و رفتاری دوران کودکی شهید توضیح دهید؟

 

2- آیا شهید از شما کوچکتر بود یا بزرگتر؟ چند سال؟

 

3- مختصری راجع به تحصیلات شهید برای ما صحبت کنید ( مدارک و مدارج علمی ، محل تحصیل، ترک تحصیل و...)؟

 

4- (اگر مطالعه می کرد) بیشتر چه نوع کتابهایی را مطالعه می کرد: (مذهبی ، علمی ، هنری و...)؟

5- آیا رفتارش با رفتار دیگر برادران شما تفاوتی داشت؟

 

6- از چه چیزها و افرادی بدش می آمد؟

 

7- به چه چیزها و افرادی خیلی علاقه داشت؟

 

8- در برابر مشکلات خودتان و دیگران چیکار می کرد؟

 

9- معمولاً اوقات فراغت خود را چگونه می گذراند؟

 

10- مختصری راجع به فعالیتهای مذهبی و اجتماعی شهید توضیح دهید؟

 

11- چه آرزوها و خواسته هایی داشت؟ بزرگترین آرزویش چه بود؟

 

12- از چه زمانی احساس کردید که رفتار و شخصیت شهید در حال تغییر و تحول است؟

 

13- چه شد که بفکر رفتن به جبهه افتاد؟

 

14- در زمان جنگ چه فعالیتهایی می کرد (جبهه و پشت جبهه)؟

 

15- مختصری راجع به فعالیتهای شهید در زمان قبل از انقلاب توضیح دهید؟ چه خاطراتی در این خصوص بیاد دارید؟

 

16- مختصری راجع به نحوه رفتار با همسر و فرزندانش توضیح دهید؟ چه خاطراتی در این خصوص بیاد دارید؟

 

17- مختصری راجع به نحوه رفتارش با پدر و مادرتان توضیح دهید؟

 

18- با کدامیک از شما (خواهران و برادران) ارتباط بیشتری داشت؟ چرا؟

 

19- چه صحبتها و توصیه هایی به شما ، خواهران و برادران می کرد؟

 

20- بطور کلی کدامیک از خصوصیات شخصیتی شهید را بیش از دیگر خصوصیاتش دوست داشتید؟ فقط یک خصوصیت ذکر شود؟

 

21- چه خاطرات دیگری از شهید دارید؟

 

22- هر صحبت دیگری دارید بفرمایید؟

 

 

 

 

 

 

پرسشنامه شماره 5

« ویژه دوستان شهید»

تذکر: این پرسشنامه توسط حداقل دو و حداکثر چهار نفر تکمیل گردد.

مشخصات:

نام و نام خانوادگی دوست / همرزم:

مدت آشنایی:

شغل:

مدرک تحصیلی (طبق الگوی سؤال شماره 6 از مشخصات شهید):

آدرس محل سکونت همرزم:

استان....................................شهرستان...................................خیابان.............................کوچه...................................

پلاک................ تلفن....................................روستا(نام)..........................

 


1- در چه زمانی با شهید آشنا شدید؟

 

2- چگونه با شهید آشنا شدید؟

 

3- آیا شاهد تغییر و تحولی در رفتار و شخصیت او نبودید؟

 

4- به چه چیزها و افرادی خیلی علاقه داشت؟

 

5- از چه چیزها و افرادی خیلی بدش می آمد؟

 

6- فعالیتهای مذهبی و عبادی او چگونه بود؟

 

7- فعالیتها و مواضع سیاسی اش چگونه بود؟

 

8- بیشتر اوقات فراغت و بیکاری خود را چگونه می گذراند؟

 

9- چه صحبتها و توصیه هایی از او بیاد دارید؟

 

10- اگر به جبهه می رفت چه هدف و انگیزه ای داشت؟

 

11- در بحرانها و مشکلات سخت و خطرناک چیکار میکرد؟

 

12- در چه مواردی حساس بود و عصبانی می شد؟

 

13- وقتی عصبانی می شد چیکار می کرد؟

 

14- چه آرزوها و خواسته هایی داشت؟ بزرگترین آرزویش چه بود؟

 

15- روابطش با افراد دیگر چگونه بود؟

 

16- دیگران چه نظری درباره او داشتند؟

 

17- در کارهای جمعی چگونه عمل می کرد؟

 

18- نحوه شهادت وی چگونه بود؟ پیش از شهادت چه گفت و چیکار می کرد؟ شهادتش چه اثری در شما گذاشت؟

 

19- بطور کلی کدامیک از خصوصیات شخصیتی شهید را بیش از خصوصیات دیگرش دوست داشتید؟(مهربانی ، شجاعت ، تواضع و...) لطفاً یک خصوصیت بارز را بیان کنید؟

 

20- چه خاطرات دیگری از او بیاد دارید؟

 

21- هر صحبت دیگری دارید بفرمائید؟

پرسشنامه شماره6

« ویژه همرزمان»

نام و نام خانوادگی:

نام پدر:

مدت آشنایی:

مدرک تحصیلی:             کلاسیک                      حوزوی

آدرس محل سکونت:......................................................................................................................................................

تلفن:...............................................

آدرس محل کار:..............................................................................................................................................................

تلفن:.............................................

ملاحظات:.........................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرسشنامه شماره6

ویژه همرزمان

 

1- چه زمانی کجا و چگونه با شهید آشنا شدید؟

 

2- به لحاظکدام یک بزرگتر بودید؟ چند سال تفاوت سنی داشتید؟

 

3- میزان معاشرت شما تا چه حد بود؟

4- ارتباط شما با خانواده شهید تا چه حد است و از چه زمانی این خانواده را می شناسید؟

 

5- دوستان صمیمی شهید چه کسانی بودند؟ نوع ارتباط آنان چگونه بود؟ الان چگونه است؟

 

6- در خصوص معرفت ، ارادت و اظهار محبت شهید نسبت به اهل بیت (ع) و توسل وی به ائمه طاهرین (ع) توضیح دهید؟

 

7- توجه و دقت شهید نسبت به انجام فرائض و عبادات چگونه بود؟

 

8- در ارتباط با حلال و حرام خدا چگونه عمل می کرد؟

 

9- انس و علاقه شهید با قرآن کریم و ذکر خدا چگونه بود؟

 

10- ولایت پذیری و تبعیت شهید از حضرت امام خمینی (ره) چگونه بود؟

 

11- ارتباط و نظر شهید در مورد روحانیت متعهد به اسلام را شرح دهید؟

 

12- صفات و ویژگیهای اخلاقی شهید را توضیح دهید؟ خصلت با ارزش او چه بود؟

 

13- جاذبه و محبوبیت شهید در میان خانواده ، مردم و همرزمان چگونه بود؟

14-  عکس العمل شهید نسبت به رفتار غیرمنطقی و خلاف افراد و عقاید انحرافی چگونه بود؟

 

15- در خصوص رعایت حقوق دیگران چگونه عمل می کرد؟

 

16- میزان ارتباط شهید با بازماندگان و خانواده شهدا چگونه بود؟

 

17- آنچه از حالات روحانی ، الهامات و رویاهای صادقانه شهید که توسط وی مطرح شده و یا از دیگران شنیده اید بیان نمایید؟

 

18- تاریخ و نحوه ورود شهید بزرگوار به مجموعه سپاه و بسیج را شرح دهید؟

 

19- اولین بار در چه سنی به جبهه اعزام شده بود؟ چگونه؟

 

20- چرا به جبهه آمده بود؟ در این زمینه چه صحبتهایی می کرد؟

 

21- چه دوره های آموزشی را گذراند ، کی ، کجا ، کمیت و کیفیت آن را شرح دهید؟

 

22- نوع فعالیتها و وظایف محوله به شهید در مجموعه سپاه و بسیج را از آغاز بیان کنید؟

 

23- کارهای شاخص و مؤثر شهید در مجموعه سپاه و بسیج را بیان کنید؟ (ابتکارات و خلاقیتها)

24- نقش شهید در تداوم ثبات و امنیت کشور را شرح دهید؟ (مبارزه با ضد انقلاب)

 

25- در کدام خطوط پدافندی جبهه های نبرد حضور داشته است؟(چه مدت)

 

26- در چه عملیاتهایی شرکت کرد مجروحیتها و صدمات ناشی از جنگ و بمباران شهید را شرح دهید؟

 

27- چه مدت در بیمارستانها بستری بود ، در کدام بیمارستان؟

 

28- بعد از مجروحیت چه مدت در خانه استراحت کرد؟

 

29- مسیر رشد و فعالیتهای شهید را شرح دهید؟

 

30- نظم در کار ، دلسوزی و مسئولیت پذیری وی چگونه بود؟

 

31- هرگونه خواب یا الهام اطرافیان و دوستان در ارتباط با شهید را که به یاد دارید بیان نمایید؟

 

32- حالات شهید و نظرات او به هنگام شهادت یاران و همرزمانش چگونه بود؟

 

33- در کدام منطقه به شهادت رسید و نحوه شهادت وی چگونه بود؟ پیش از شهادت چه کار می کرد ، آخرین حرف شهید چه بود؟

34- شهادتش چه اثری در شما گذاشت؟

 

35- به نظر شما در خصوص معرفی شهدا به جامعه و ثبت خاطرات و نقش آنها در تاریخ معاصر کشورمان چه کارهایی باید انجام پذیرد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرسشنامه شماره 7

« عمومی»

توجه : این پرسشنامه مکمل 6 پرسشنامه قبلی است که با نظر خواهی والدین و همسران و فرزندان و برادران و خواهران ، همچنین دوستان و همرزمان شهید تکمیل شده ، لازم به تذکر است که در صورت اطلاع دقیق از هر بند ، نامبردگان ضمن توضیح کامل خاطرات خود را نیز بیان نمایند.

نظریه دهندگان:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

1- در خصوص معرفت ، ارادت ، اظهار محبت شهید نسبت به اهل بیت (ع) و توسل وی به ائمه طاهرین (ع) توضیح دهید؟

 

2- ولایت پذیری و تبعیت شهید از حضرت امام خمینی (قدس سره) و رهبر معظم انقلاب (مدظه العالی) چگونه بود؟ نظر شهید را در مورد روحانیت متعهد به اسلام توضیح دهید؟

 

3- توجه و دقت شهید نسبت به انجام فرائض و عبادات چگونه بود؟

 

4- در مورد شرکت وی در نمازهای جماعت و جمعه توضیح دهید؟

 

5- در ارتباط با حلال و حرام خدا چگونه عمل می کرد؟

 

6- انس و علاقه شهید با قرآن کریم و ذکر خدا (دعا ، راز و نیاز با درگاه الهی) چگونه بود؟

 

7- صفات و ویژگیهای اخلاقی شهید را توضیح دهید؟

 

 

تواضع و فروتنی                                      حجب و حیا                                     امانتداری و حفظ اسرار

صفا ،صمیمیتو گشاده رویی                       اخلاص در عمل                                صداقت

وفا و طمأنینه                                            سعه صدر                                       انصاف و عدالت

مناعت طبع،کرامت و بزرگواری                   صبر و استقامت                            وقتشناسی،نظم و انضباط

8- جاذبه و محبوبیت شهید در میان مردم چگونه بود؟

 

9- عکس العمل شهید نسبت به رفتار غیرمنطقی و خلاف افراد و عقاید انحرافی و یا مخالفین (به لحاظ فکری) چگونه بود؟

 

10- در خصوص رعایت حقوق دیگران (حق الناس) چگونه عمل می کرد؟

 

11- دیدگاه و نظر وی در رابطه با « شهید» و « شهادت» چگونه بود؟

 

12- حالات شهید و نظرات او به هنگام شهادت یاران و همرزمانش چگونه بود؟

 

13- میزان ارتباط شهید با بازماندگان و خانواده های شهدا چگونه بود؟

 

14- حضور در جبهه و شرکت در عملیات ، چه تغییر و تحول روحی در شهید ایجاد کرده بود؟

 

15- آنچه از حالات روحانی ، الهامات ، رویای صادقانه شهید (که توسط وی مطرح شده است) بخاطر دارید ، بیان نمایید؟

 

16- هرگونه خواب و الهام اطرافیان و یا دوستان در ارتباط با شهید بیان شود؟

 

17- آنچه از تلاشهای عملیاتی ، اطلاعاتی و امنیتی شهید می دانید (اعم از اینکه شهید قبلاً مطرح کرده باشد و یا از دیگران شنیده اید) بیان نمایید؟( داخلی یا خارجی)

 

18- نقش و میزان همکاری شهید با نهادهای انقلاب (مانند کمیته ، جهادسازندگی) را توضیح دهید؟

 

19- در خصوص فعالیتهای فرهنگی شهید توضیح دهید؟

 

20- نظر شهید در مورد سپاه و بسیج چه بود؟     

  • وبلاگ شهید مهدی بازرگان

شهید مهدی بازرگان

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی