آیا شهدا افراد عادی را شفاعت می کنند یا افراد جهنمی را هم می توانند شفاعت کنند ؟ و اگر اینطور باشه مثلا ممکنه از جنایتکاران و یا کسانی که در سپاه یزید در فراهم کردن زمینه شهادت حسین بن علی علیه السلام و اولاد و اصحاب ایشان همکاری و همراهی کردند هم شفاعت کنند ؟
شاید هم بهتر باشه سوالم رو اینطور مطرح کنم شفاعت شهدا شامل چه کسانی میشه و حدود این شفاعت تا کجاست ؟

کارشناس  پاسخگوی معارف دینی